Bonn komt met plan terugkeer vluchtelingen

BONN, 26 sept. De Bondsrepubliek, die zich geconfronteerd ziet met de grootste toestroom van buitenlanders uit haar geschiedenis, heeft gisteren besloten tot een programma ter stimulering van de terugkeer van vluchtelingen.

Bonn wil de landen van herkomst van de vluchtelingen met directe hulp ondersteunen en de asielzoekers met premies tot terugkeer bewegen. De Westduiste minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schauble, die het nieuwe vluchtelingenplan presenteerde, zegt dat andere rijke landen moeten helpen de armoede te bestrijden die de vluchtelingen er toe drijft hun heil elders te zoeken.

De aankondiging van het programma volgt op het bekend worden van de recente aantallen asielzoekers, die een nieuw record vormen. In de eerste acht maanden van dit jaar zochten 120.000 niet-Duitsers asiel in West-Duitsland, net zoveel als in heel 1989. Geschat wordt dat voor het eind van dit jaar het aantal zal oplopen tot 200.000. Dat is de helft van alle nieuwe immigranten die naar Europa komen. Volgens Duitse schattingen krijgt slechts 3,4 procent daarvan de status van politiek vluchteling.

Schauble wees er op dat naast de vluchtelingen uit arme landen in Afrika, Azie en Latijns Amerika ook steeds meer mensen uit voormalige communistische landen in Oost- en Zuid-Europa worden aangetrokken door de welvaartseconomieen. De ophanden zijnde Duitse eenwording heeft de stroom uit Oost-Duitsland wat doen verminderen, maar etnische Duitsers uit de Sovjet-Unie, Roemenie en andere landen komen nog steeds binnen. Het weekblad Stern schat dat het aantal dit jaar tot 700.000 zou kunnen oplopen.

Bij de hulp voor terugkeerprojecten denkt Schauble niet in eerste instantie aan contanten. De vluchtelingen zijn er meer bij gebaat in eigen land weer vaste grond onder de voeten te krijgen en een stabiel bestaan te kunnen opbouwen. Schauble wil hiertoe overleg voeren met de regeringen van andere EG-landen en met de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. (DPA, Reuter)