Beroep afgewezen tegen Rara-activist

DEN HAAG, 26 sept. De Hoge Raad heeft gisteren de beroepen tegen de veroordeling van Rara-activist Rene R. verworpen. De Hoge Raad laat het vonnis van het gerechtshof in Amsterdam in stand. R. werd april vorig jaar door het hof voor een belangrijk deel vrijgesproken voor zijn aandeel in een aantal brandstichtingen bij onder meer Shell-pompstations en Makro-vestigingen. De rechtmatigheid van een huiszoeking, waarbij kleine verfsplinters werden gevonden, speelde daarin een cruciale rol. De verf werd ook bij een paar geplaatste bommen gevonden. Het hof oordeelde dat de huiszoeking onrechtmatig was, omdat er geen rechter-commissaris aanwezig was. Zonder deze huiszoeking werd slechts een van de zeven ten laste gelegde feiten bewijsbaar geacht.