Berlijn bereidt zich voor op het feest van de eenheid; Politie vreest de 'chaoten'

BERLIJN, 26 sept. De West- en Oostberlijnse politie, die in de nacht van twee op drie oktober samengaan, lijken in die nacht de nieuwe samenwerking meteen te kunnen oefenen: onder de autonomen van Berlijn, hier ook wel 'chaoten' genoemd, circuleert een oproep tot een demonstratie tegen de Duitse eenheid onder de leuze 'Duitsland, houd je muil!'.

De Oostberlijnse politie heeft dat gisteren meegedeeld, zij het misschien niet geheel belangeloos. Bij de Westberlijnse autoriteiten is de afgelopen weken scherpe kritiek geuit op het feit dat bij de 'Volkspolizei' van het oostelijk stadsdeel nog steeds de dienst wordt uitgemaakt door officieren met een sterk belast verleden onder het oude regime. Voor de verantwoordelijke DDR-minister, Peter Diestel, die voor de duur van de feestelijkheden op een vuurwerkverbod aandringt, was het feit 'dat extremisten uit heel Duitsland op weg zijn naar Berlijn' gisteren aanleiding nogmaals op het belang van een sterke politiemacht in Berlijn te wijzen. Voor de minister, die gisteren ook zijn zelfverheerlijkende autobiografie aan de pers presenteerde, gaat dit belang bepaald boven dat van een zuivering onder Vopo-officieren.

Denkbeeldig is een gewelddadige demonstratie geenszins. West-Berlijn heeft een rijke traditie van demonstraties waarbij gemaskerde betogers slag leveren met de politie en daarbij het gebruik van de molotov-cocktail niet schuwen. Oost-Berlijn staat wat dat betreft nog in de kinderschoenen. De straatgevechten aan deze kant van de stad kenmerkten zich tot nu toe vooral door veel gewonde politieagenten en weinig arrestaties.

Het is echter de bedoeling dat, wanneer op 3 oktober om 00.00 uur het Bondsrepublikeinse recht over het oostelijke stadsdeel wordt uitgebreid, er ook nog maar een Berlijnse politiemacht is. Over en weer hebben de beide korpsen daartoe de afgelopen week duizend man uitgewisseld. De Oostberlijnse patrouillewagens, merk Lada, zijn al in de Westberlijnse kleuren overgespoten.

Het feestprogramma mist ondanks een groot aantal feestconcerten en plechtige zittingen, onder andere de laatste van de Oostduitse Volkskammer en de eerste van de gezamenlijk-Duitse Bondsdag inmiddels de grote stijl die de beide Duitse regeringen aanvankelijk hadden gewenst. Niet alleen zijn de staatshoofden Bush, Gorbatsjov, Mitterrand en premier Thatcher verhinderd, ook het plechtige hijsen van de vlag om middernacht door twee jeugdige personen van beiderlei kunne, kan niet plaatshebben op de oorspronkelijk gedachte locatie, de Brandenburger Tor.

Weliswaar is dit symbool-bij-uitstek van de Duitse eenheid de afgelopen dagen ontdaan van de steigers voor de restauratie van dit door luchtvervuiling en ander misbruik zwaar gehavende gebouw, maar het voornaamste bezwaar van de beide Berlijnse stadsbesturen tegen het hijsen van de vlag hier was dat op de Brandenburger Tor geen vlaggestok hoort, en dat niemand na afloop van de feestelijkheden volgende week die vlag van de Duitse eenheid ooit nog zou durven weghalen. De symbolische daad heeft nu plaats op het gras naast het Rijksdaggebouw, terwijl luidsprekers in de hele stad het luiden van de klok van de Gedachtniskirche, en die van het Rathaus Schoneberg, beide in West-Berlijn, ten gehore zullen brengen.

De stad Berlijn heeft voor de bezoekers 500.000 buttons laten drukken, die behalve uitdrukking van feestvreugde ook toegangsbewijs tot het openbaar vervoer vormen. Alle hotelbedden en andere overnachtingsmogelijkheden in beide delen van de stad zijn inmiddels al weken volgeboekt.

    • Raymond van den Boogaard