Belgie stuurt fregat en vliegtuigen naar de Golf

BRUSSEL, 26 sept. Belgie heeft definitief besloten geen F-16 straaljagers te sturen haar het Golf-gebied. Wel stelt het vier C-130 transporttoestellen ter beschikking van de andere leden van de Westeuropese Unie die deelnemen aan de operatie tegen Irak. Ook stuurt Belgie een fregat naar de Golf ter bescherming van de militaire konvooien.

Dat heeft de Belgische premier, Wilfried Martens, vanmorgen bekendgemaakt in een mededeling van het kabinet aan de verenigde Kamers van volksvertegenwoordiging in Brussel. Tot dusver had Belgie in het kader van de humanitaire hulp in het Golf-gebied al twee C-130 toestellen ter beschikking gesteld, die echter alleen werden gebruikt voor de evacuatie van Egyptische vluchtelingen uit Jordanie. Ook had de Belgische marine twee mijnenvegers en een bevoorradingsschip naar de Golf gestuurd.

Binnen het Belgische kabinet was het voorstel van minister van buitenlandse zaken, Mark Eyskens, om het Nederlandse voorbeeld te volgen en een squadron F-16 straaljagers ter beschikking te stellen vorige week op felle weerstand gestuit van minister van defensie Guy Coeme en andere socialistische ministers. In zijn redevoering maakte premier Martens vandaag geen gewag van dat conflict, evenmin als van dat voorstel zelf.

De Belgische premier wees er wel op dat de Golfcrisis een zwakheid heeft blootgelegd van de huidige binnen de Europese Gemeenschap bestaande afspraken. 'Het feit dat de Europese Gemeenschap geen volwaardige veiligheidsdimensie heeft is immers aangevoeld als een onvolmaaktheid waarvoor naar passende oplossingen moet worden gezocht', aldus de Belgische premier. De aanstaande intergouvernementele conferentie over de politieke Unie biedt daar volgens hem een kader voor.

De Golf-crisis heeft volgens Martens wel aangetoond dat de Westeuropese Unie op ogenblikken dat de Europese solidariteit op het gebied van de defensie tot uiting moet worden gebracht een 'zeer nuttige rol' kan spelen.