Woltgens wil meer vrijheid politiek

DEN HAAG, 25 sept. PvdA-fractievoorzitter Woltgens vindt dat de politiek zich meer handelingsvrijheid moet verschaffen. Volgens hem hebben politici zich te veel het heft uit handen laten nemen door ambtelijke of maatschappelijke groeperingen.

Daarnaast zijn de normen voor het financieringstekort en de lastendruk te zeer heilig verklaard.

In een lezing aan de Technische Universiteit Eindhoven pleitte Woltgens gisteren voor een 'terugkeer van de politiek'. Aanleiding voor zijn betoog is de discussie in Den Haag over de vraag hoe de burger weer meer betrokken kan raken bij de politiek. De geringe opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft het gesprek over vernieuwingen in de democratie een nieuwe impuls gegeven. Woltgens gaf een reeks voorbeelden waaruit volgens hem blijkt dat de handelingsvrijheid van de politiek is ingeperkt. Hij hekelde het instellen van 'commissies van wijze mannen' voor grote stelselherzieningen, de invloed van adviesorganen zoals de Sociaal Economische Raad en de rigiditeit van de in zijn ogen 'sacrosanct' geworden normen voor het financieringstekort en de belasting- en premiedruk.

Volgens de PvdA-fractievoorzitter mag politiek niet verworden tot 'het op de winkel passen'.

Om het proces te keren moet volgens hem de politiek weer meer het recht in eigen hand nemen en niet langer aan de kant blijven staan. Juist in een tijd dat de samenleving ingewikkelder en versnipperder wordt, is het de taak van de politiek om het algemeen belang in het oog te houden.

Pag.3: Eerherstel politiek