Volkskammer denkt toch aan amnestie

BERLIJN, 25 sept. Het Oostduitse parlement, de Volkskammer, overweegt vrijdag, tijdens zijn laatste reguliere vergadering, een amnestie voor strafgevangenen af te kondigen. De voorzitster van de Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl heeft dat gisteravond meegedeeld.

Het presidium van het parlement legt daarbij een aanbeveling van de DDR-regering om herziening van DDR-vonnissen te verwijzen naar de Bondsrepublikeinse autoriteiten, die daar na de Duitse eenheid over kunnen beschikken, naast zich neer. Volgens de parlementspresidente hebben de ministeries van justitie en binnenlandse zaken het parlement de afgelopen dagen 'bewust verkeerd voorgelicht' over de toestand in de talrijke gevangenissen van de DDR, waar de bewoners dezer dagen met hongerstakingen, dakbezettingen en anderszins herziening van hun strafvonnissen eisen.

Uit opmerkingen van een woordvoerder van het ministerie van justitie bleek gisteren, dat een grondige revisie van vonnissen van de ongeveer 4500 langgestraften in de DDR tot nu toe achterwege is gebleven. Wel werden bij een amnestie eind vorig jaar alle politieke gevangenen vrijgelaten. Het kan echter niet worden uitgesloten, aldus de woordvoerder, dat bij nog zittende gevangenen politieke overwegingen een rol hebben gespeeld bij het bepalen van de strafmaat.

De regering van de DDR wil de gevangenen slechts in staat stellen bij de Bondsrepublikeinse autoriteiten een verzoek tot revisie van hun zaak in te dienen. De revolterende gevangenen willen een algemene amnestie.

Met de opheffing van de DDR volgende week zal het strafrechtelijk vooronderzoek tegen Erich Honecker en andere, thans in voorarrest verkerende leden van het laatstregerende Politburo van de DDR, in handen komen van het openbaar ministerie van de Bondsrepubliek, zo bleek ook gisteren op de persconferentie. Hoe het staat met de beoogde strafzaak tegen de voormalige DDR-prominenten kon hij niet zeggen.