Vervoer vanaf Schiphol door Amsterdamse taxi niet langergedoogd

AMSTERDAM, 25 sept. Amsterdamse taxichauffeurs mogen vanaf morgen geen passagiers meer vervoeren vanaf de luchthaven Schiphol. Dat vonnis heeft de economische politierechter in Haarlem gisteren uitgesproken in een proefproces tegen vier taxichauffeurs. De Amsterdamse vereniging Centraal Bureau voor Taxi's gaat tegen die beslissing in cassatie bij de Hoge Raad.

Met de uitspraak van de economische politierechter komt een einde aan het gedogen van personenvervoer door Amsterdamse taxi's vanaf de luchthaven. Vervoer van passagiers is vanaf morgen uitsluitend voorbehouden aan de zogenoemde Schipholtaxi's. De auto van Amsterdamse chauffeurs die toch passagiers van Schiphol meenemen wordt door Justitie in beslag genomen en na betaling van duizend gulden teruggegeven. Bij een tweede overtreding wordt de rechter ingeschakeld. Chauffeurs die geweld plegen staat voorlopige hechtenis en toepassing van snelrecht te wachten, aldus de Haarlemse officier van justitie.

De politierechter gaf de Amsterdamse chauffeurs geen mogelijkheid in beroep te gaan door hen wel strafbaar te stellen, maar geen boete op te leggen. Het bestuur van de verenigde Amsterdamse taxi's heeft vanochtend te kennen gegeven daarover een klacht te zullen indienen bij de rechtbankpresident in Haarlem.

Amsterdam en de luchthaven vallen in twee verschillende taxiregio's. Chauffeurs uit de ene regio mogen volgens de wet op het personenvervoer sinds 1 september definitief geen passagiers uit de andere regio mee terugnemen als de taxi niet uitdrukkelijk in die regio is besteld.

De regeling is onvoordelig voor Amsterdamse taxichauffeurs. Begin september hebben zij met een blokkade van de luchthaven tegen de regeling geprotesteerd. De gedoogperiode is toen tijdelijk verlengd.

De Amsterdamse chauffeurs deden vanochtend de suggestie een taxibalie op Schiphol te installeren en de Amsterdamse taxibedrijven tot die balie toe te laten. Als passagiers daar een taxi bestellen is deze 'officieel besteld' en wordt daarmee de wet niet overtreden.

Op bestuurlijk niveau is overleg gaande over de opheffing van de regiogrens tussen Amsterdam en Schiphol. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Amsterdam zijn voorstander van het onderbrengen van de twee gebieden in een regio. De Amstel- en Meerlandengemeenten zijn tegen, omdat in dat geval de concurrentiepositie van de taxi's in die regio verslechtert.

Tot nu toe behartigt de provincie de taxibelangen voor de Amstel- en Meerlandengemeenten. Als Amsterdam zijn bevoegdheden over de taxiregio overhevelt naar de provincie, is de kans groot dat de Amstel- en Meerlandengemeenten hun bevoegdheden terugvragen bij de provincie.