Vertrouwen burgers in economie daalt

ROTTERDAM, 25 sept. Het vertrouwen van de consument in de Nederlandse economie is deze maand aanzienlijk gedaald. De index hiervan, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, daalde met 7 punten tot 100. Dit is het laagste niveau sinds juni 1988. De index bereikte in januari van dit jaar een hoogtepunt met 125 punten. Sindsdien is het consumentenvertrouwen afgenomen.

De index van consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen, waarvan drie betrekking hebben op de situatie van het eigen huishouden en twee op de economische situatie in het algemeen. Deze vragen worden maandelijks gesteld aan 1300 mensen. De index bedraagt minimaal 0 en maximaal 200 punten. Een niveau van 100 punten betekent dat de respondenten met een positieve en die met een negatieve mening elkaar in evenwicht houden.

Het onderzoek had begin deze maand plaats, na het oplopen van de spanning in de Golfcrisis en voor de presentatie van de Troonrede en de Miljoenenota op Prinsjesdag.