TU Eindhoven wil leden college kwijt na 'Buck'

EINDHOVEN, 25 sept. De Universiteitsraad van de Technische Universiteit Eindhoven is gisteren een procedure begonnen om een of meer leden van het college van bestuur bij de minister voor te dragen voor ontslag.

Een definitieve beslissing daarover kan volgens de wet op het wetenschappelijk onderwijs pas worden genomen na een reactie van het college van bestuur en het college van dekanen op dit voornemen. Als de raad die heeft ontvangen zal hij een definitief besluit nemen over het al dan niet aanblijven van het bestuur.

Een en ander is het directe gevolg van de 'affaire Buck'.

De raad verweet het college van bestuur dat het ten onrechte partij had gekozen in de wetenschappelijke discussie rond het inmiddels verguisde Aids-remmende middel van de hoogleraar, dr. H. M. Buck. Bovendien voelde de raad zich gepasseerd omdat het college de resultaten van een intern onderzoek naar buiten heeft gebracht zonder eerst de raad te informeren.

Het college van bestuur heeft wat deze punten betreft inmiddels het boetekleed aangetrokken. Het college heeft de toezegging gedaan dat de Universiteitsraad voortaan vroegtijdig zal worden geinformeerd en het college zal geen wetenschappelijke uitspraken meer doen zonder daarover eerst deskundigen te raadplegen.

De Universiteitsraad is van mening dat het college ten aanzien van een derde eis onvoldoende over de brug is gekomen. Het gaat om de instelling van een commissie uit de raad die een onderzoek moet instellen naar de recente gang van zaken binnen de Vakgroep Organische Chemie, waarvan Buck deel uitmaakte.

De raad vindt dat die commissie onafhankelijk moet kunnen opereren en iedereen moet kunnen horen. Volgens het college biedt de wet echter geen mogelijkheden voor een dergelijk 'enquete recht' voor de raad. De bereidheid van het college om zelf alle gevraagd informatie te verstrekken acht de Universiteitsraad onvoldoende tegemoetkoming.