Strategische voorraad olie blijft nog op slot

ROTTERDAM, 25 sept. De oorlogsdreiging in het Midden-Oosten weerhoudt de westerse, olie-importerende landen ervan om de strategische olievoorraden aan te spreken.

In het overleg tussen de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs is vermindering van deze voorraden, als middel om de oliemarkt tot bedaren te brengen, de afgelopen weken een van de belangrijkste discussiepunten geweest. Een IEA-medewerker zei gisteren dat er geen overeenstemming bereikt kon worden. De Britse en Japanse regeringen verzetten zich evenals de Europese Commissie tegen een vermindering van de huidige, hoge voorraden uit vrees voor tekorten in de komende winter mocht er dan oorlog uitbreken. Daarnaast verzet men zich omdat er nu nog geen olietekorten zijn. Volgens het IEA heeft het handelsembargo tegen Irak tot nu toe nog niet geleid tot werkelijke tekorten. De strategische voorraden zijn bedoeld om in tijden van nood tekorten op te vullen.

Ook de Amerikaanse regering is niet van plan onder de huidige omstandigheden de strategische voorraad aan te spreken. Integendeel, nieuwe wetgeving is in de maak om de maximaal toegestane voorraad te verhogen van 750 miljoen tot een miljard vaten van 159 liter. De huidige voorraad is 590 miljoen vaten. Begin augustus heeft president Bush gezegd te overwegen om deze voorraden aan te spreken om de prijzen op de markt wat te drukken. Maar volgens de Amerikaanse wetgeving mag dat pas gebeuren wanneer de vermindering van aanvoer zodanig is dat de nationale veiligheid wordt bedreigd.

Ondanks de compensatie voor het verlies van de Iraakse en Koeweitse olie door enkele andere OPEC-landen, wordt de prijs volgens handelaren niet alleen door de oorlogsdreiging opgedreven, maar ook door een tekort aan voldoende olie van lichte kwaliteit. De extra olie die nu door Saoedi-Arabie wordt geproduceerd is zwaarder dan de kwaliteit waarmee de raffinaderijen graag werken en wordt doorgaans vermengd met lichtere soorten.

Saoedi-Arabische olievelden produceren nu al ruim twee miljoen vaten per dag meer dan voor de Iraakse invasie in Koeweit, begin augustus. Ook Iran kan zijn produktie op termijn opvoeren. Gisteren zijn volgens het officiele Iraans nieuwsagentschap twee oliebronnen waarvan de boortorens tijdens de oorlog tussen Irak en Iran waren vernield, afgedicht. De afgelopen drie jaar waren door de vernielingen 8.000 vaten olie en 20 miljoen kubieke meter gas per dag verloren gegaan.