Staringcentrum: halvering fosfaten niet te realiseren

WAGENINGEN, 25 sept. Nederland is niet in staat de afvoer van voedingsstoffen, in het bijzonder fosfaten, in 1995 te halveren ten opzichte van 1985. Daarmee kan niet aan de verplichting uit het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actieplan worden voldaan. Dit blijkt uit een studie door het Staringcentrum van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek in Wageningen. Ook het verscherpte mestbeleid biedt volgens dit centrum geen oplossing. Ondanks de maatregelen die de mestoverschotten moeten indammen, zal in het jaar 2000 de fosfaatafvoer ruim 20 procent hoger liggen dan in 1985. Volgens het Staringcentrum zou meer aandacht moeten worden besteed aan het verwijderen van fosfaten bij zuivering van rioolwater en het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen. Van de hoeveelheid fosfaten in bodem en water is 74 procent afkomstig uit dierlijke mest.