Sandbergprijs

De stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Sandbergprijs 1990 toegekend aan de kunstenaar Kees Smits voor zijn overzichtstentoonstelling van schilderijen en tekeningen in het Centraal Museum in Utrecht. Walter van Lotringen krijgt de Professor Pi-prijs voor zijn computer-illustraties. Aan de prijzen is een bedrag verbonden van 10.000 gulden. Ze worden op 26 oktober uitgereikt in cultureel centrum Paradiso in Amsterdam.