Rodamco bevlekt

Het is tekenend voor de kracht van Robeco dat Rodamco het meer dan tien jaar als open eind onroerend goed fonds heeft uitgehouden. Zelfs het machtige Amerikaanse Prudential moest al in 1986 zijn Prisa fonds sluiten. Het is immers onmogelijk dat een fonds als activa niet-liquide bezittingen heeft, maar via het open einde toch zijn aandeelhouders in staat stelt dagelijks in of uit te stappen rond de intrinsieke waarde.

Toen Robeco in 1976 met Wereldhave overlegde over de inrichting van een onroerend goed fonds (de gedachte was om Wereldhave heen een fonds - 'Rovasco' genaamd te bouwen) sprong het overleg al op dat open einde af. Robeco dacht het wel te kunnen,nz'n grote reservoir aan particuliere beleggers en zonder geleend geld. Eigenlijk is Rodamco aan z'n eigen succes bezweken. Sinds 1983 stapten ook institutionele beleggers in Rodamco. In 1988 en 1989 was zelfs sprake van een ware stormvloed, omdat Rodamco, voor een groot deel liquide, een hoger rendement bood dan een bankdeposito, zodat instituten zelfs meer dan ze in onroerend goed wilde stoppen aan Rodamco toevertrouwden.

Maar nu de situatie omgekeerd is kon Rodamco de grote uitstroom van instituten niet opvangen. De hoge rentestand maakt dat een fonds met half onroerend goed en half kasgeld niet langer een hogere rente biedt dan een deposito. En tegelijk is het door de hoge rente voor Rodamco ondoenlijk geld te lenen om aandelen in te kopen. Verkopen van het onroerend goed is tijdrovend en gaat gemoeid met hoge transactiekosten (onder andere overdrachtsbelasting). Het komt dan ook niet als een verrassing dat Rodamco het open einde sluit. Jammer is dat het fonds zegt het open einde slechts op te schorten. Het lijkt niet mogelijk later weer open te gaan. 'Het is alsof je je maagdelijkheid verliest, ' aldus een deskundige, 'je kunt dat leuk vinden of niet, maar je kunt niet meer terug.' NMBDe relatie tussen de NMB en haar voormalige dochter Alpha Computer Centrum lijkt op een Griekse tragedie, waarin de held steeds door zijn verleden wordt achterhaald. Ooit haalde de bank deze dochter naar binnen om eigen automatiseringsdeskundigheid op te bouwen. Drs. A. A. Soetekouw kwam via Alpha in de raad van bestuur van de NMB. Toen de bank naar het voorbeeld van collega's de computerjongens toch maar weer zelfstandigheid wilde bieden, kocht Willem Smit in 1986 Alpha en bracht hij het onder in Datex. Hij betaalde ook met aandelen Datex. Toen Datex in 1988 werd verkocht tegen aandelen Getronics hield Smit Alpha achter. Daaromheen bouwde hij samen met de NMB als aandeelhouder Newtron, dat de NMB nu in oktober naar de parallelmarkt wil brengen. In het huidige beursklimaat is het alsof de goden samenspannen om Alpha toch maar bij de NMB te houden.

BNGDe Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG) wordt wel erg commercieel. De BNG is voor de helft van de Staat en voor de helft van allemaal gemeenten. Zij verzorgt een groot deel van de geldstroom tussen rijks- en lagere overheid. Burgemeesters, wethouders, hoge gemeenteambtenaren en andere 'relaties' kunnen prive nu bij de BNG een credit card aanvragen (een Eurocard met het BNG-logo erop). Blijkbaar is de BNG niet bevreesd voor een vermenging van zakelijke en persoonlijke belangen.