PvdA tegen staatssecretaris op Landbouw; Beediging Bukmanloopt vertraging op

DEN HAAG, 25 sept. De beediging van staatssecretaris Bukman (economische zaken) tot minister van landbouw, natuurbeheer en visserij, is vertraagd door bezwaren bij de PvdA tegen een apart staatssecretariaat op Landbouw.

Het CDA wil daar het Kamerlid Van der Linden (oud-staatssecretaris van buitenlandse zaken) benoemen. Formeel ontkent de PvdA dat de persoon Van der Linden reden is voor het verzet van de fractie. Na het gedwongen vertrek, vorige week woensdag, van minister Braks heeft het CDA te kennen gegeven Bukman op landbouw te willen benoemen. De PvdA heeft tegen zijn kandidatuur geen bezwaren geuit, maar werd gistermiddag verrast door de wens van het CDA ook een staatssecretariaat in te willen stellen. De PvdA wil daar vooralsnog niet mee akkoord gaan. Bij de formatie is niet zonder reden afgesproken op landbouw juist geen staatssecretaris te benoemen, zo wordt in de fractie opgemerkt. Tevens wijst de PvdA erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat wijziging van de portefeuilleverdeling alleen kan met wederzijdse instemming van de coalitiepartners.

Binnen de fractie van de PvdA wordt het voordragen van Van der Linden gezien als een pesterij van het CDA. De voormalige staatssecretaris van buitenlandse zaken werd twee jaar geleden tot aftreden gedwongen omdat hij in de paspoortaffaire de Kamer onjuist en onvolledig had ingelicht. De paspoortzaak wordt gezien als een beschamend voorbeeld van politiek en ambtelijk wanbeheer.

Van der Linden was voor het maken van een nieuw fraudebestendig paspoort rechtstreeks verantwoordelijk. De fractie meent overigens dat het te vroeg is over mogelijke kandidaten voor een staatssecretariaat te spreken. Eerst dient het CDA met de PvdA te overleggen over de noodzaak van zo'n functie. Bij de PvdA wordt gezegd dat het CDA twee scenario's voor de benoeming van een nieuwe politieke leiding op landbouw heeft voorgelegd. In beide wordt Bukman genoemd als de nieuwe minister voor landbouw, natuurbeheer en visserij. Behalve Van der Linden wordt ook het Kamerlid Van Rooy (CDA) genoemd als kandidaat voor staatssecretaris op landbouw. Zij zou echter ook in aanmerking komen als opvolger voor Bukman op economische zaken. Zij bekleedde in het tweede kabinet Lubbers deze post al van 1986 tot 1989. Bij het CDA wordt echter ontkend dat de PvdA twee namen zijn voorgelegd voor het staatssecretariaat op landbouw. Het wordt in politiek Den Haag niet waarschijnlijk geacht dat het CDA Van der Linden opnieuw zal laten vallen. De PvdA maakte dit voorjaar bezwaar tegen de benoeming van Van der Linden tot Commissaris van de koningin in Limburg. Het CDA gaf daaraan toe door akkoord te gaan met de benoeming van de gedeputeerde Mastenbroek als tijdelijk gouverneur. Als er inderdaad een staatssecretariaat op landbouw bijkomt dan zijn er straks acht staatssecretarissen van het CDA en zeven van de PvdA. De gehele ochtend is er druk politiek overleg geweest tussen de fractievoorzitters Brinkman en Woltgens over de opvolgingskwestie. Bij het sluiten van deze krant was er nog geen uitweg uit de impasse gevonden.

Van der Linden lichtte Kamer onjuist voorGroen Links-fractievoorzitter Beckers zei vanmiddag bij het wekelijkse vragenuurtje dat de geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek niet is gediend met de herbenoeming van een staatssecretaris 'die nog maar twee jaar geleden moest opstappen omdat hij het vertrouwen van de Kamer had verloren.'

Zij vindt dat een premier 'die geen zieke samenleving wil, alles moet doen om ook de politiek gezond te houden'.

Lubbers dient volgens haar de zorg die de Kamer heeft over het aanzien van de politiek serieus te nemen, en Van der Linden niet voor te dragen als staatssecretaris voor landbouw, natuurbeheer en visserij.