Public Storage

Public Storage International (onroerend goed in de Verenigde Staten) heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst behaald van 514.000 dollar tegenover 342.000 dollar in dezelfde periiode van 1989. De nettowinst per aandeel is gedaald van 0,60 dollar tot fl. 0,52 dollar. De winstdaling per aandeel is een gevolg van de uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen door het uitgekeerde stockdividend en de openbare claimemissie van december 1989. Hoewel de algemene tendens in de VS lagere waarden voor onroerend goed vertoont, verwacht de directie dat dit weinig of geen invloed zal hebben op de portefeuille van de vennootschap. Ze verwacht dat het dividend per aandeel over 1990 ten minste gelijk zal blijven aan de fl.1,40 die over 1989 werd uitgekeerd.