Premier Cambodja bereid tot nieuw gesprek over Hoge Nationale Raad

BANGKOK/ NEW YORK, 25 sept. De Cambodjaanse premier Hun Sen is bereid opnieuw met de verzetscoalitie van drie partijen om de tafel te gaan zitten. Dat is vandaag uit bronnen van het verzet en de regering vernomen. Het overleg tussen de twee partijen werd vorige week afgebroken toen geen overeenstemming kon worden bereikt over de zetelverdeling in de zogenoemde Hoge Nationale Raad.

Thailand, dat als gast diende voor de eerste bijeenkomst van de te vormen raad heeft bij monde van Kraisak Choonhavan, zoon van de minister van buitenlandse zaken, gezegd geen tweede overleg op Thais grondgebied te zullen toestaan 'tenzij van te voren overeenstemming bestaat over hetgeen wordt besproken'. De vorming van een Hoge Nationale Raad is een onderdeel van de vredesregeling van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Nationale Raad zou een vorm van interim-bestuur moeten verzorgen terwijl 20.000 militairen en functionarissen van de VN in Cambodja toezien op een staakt-het-vuren, ontwapening van alle partijen en vrije verkiezingen. De voorgestelde zetelverdeling in de raad: zes voor Phnom Penh en zes voor het verzet stuitte op weerstand van Hun Sen toen bleek dat een dertiende zetel zou worden gereserveerd voor de leider van de verzetscoalitie, prins Norodom Sihanouk. Het verzet toonde zich vandaag optimistisch over de uitkomst van een nieuw overleg nu Sihanouk aan Hun Sen een zevende zetel heeft aangeboden.

De Indonesische minister van buitenlandse zaken Ali Alatas sprak gisteren bij de Algemene Vergadering van de VN in New York als zijn overtuiging uit dat 'een duurzame vrede in Cambodja' nabij is. In Indonesie zijn de afgelopen jaren verscheidene vredesbesprekingen over Cambodja gevoerd, waarbij Alatas als bemiddelaar optrad.

In New York heeft druk diplomatiek overleg plaats over de zetel in de VN die door de verzetscoalitie wordt ingenomen. Het verzet heeft voorgesteld de zetel aan de Nationale Raad te geven. Hiervoor moeten voor 18 oktober de geloofsbrieven worden overhandigd. (AP, Reuter)