Plan CVSE voor Middellandse zee

PALMA DE MALLORCA, 25 sept. Italie en Spanje willen op korte termijn komen tot de oprichting van een permanent overlegorgaan voor Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze 'Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in het Middellandse Zeegebied' is geinspireerd op de in 1972 te Helsinki begonnen bijeenkomsten van Europese landen in het kader van de CVSE, de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Ze zou zich bezig moeten houden met het tegengaan van de wapenwedloop in de regio, het bevorderen van economische samenwerking, het oplossen van regionale conflicten en met thema's als milieubescherming, godsdienstvrijheid en mensenrechten.

De Spaanse en Italiaanse ministers van buitenlandse zaken maakten het plan gisteren officieel bekend bij de opening van een CVSE-vergadering over het Middellandse Zeegebied op het eiland Mallorca. Volgens de beide bewindslieden nemen de verschillen in ontwikkeling tussen de noordelijke en de zuidelijke oever van de Middellandse Zee op dit moment in snel tempo toe. Die situatie kan tot grote spanningen leiden als Europa niet bereid is forse investeringen te doen in economische en politieke samenwerking met Noord-Afrika. De huidige crisis in de Golf laat echter zien dat de problemen in Noord-Afrika niet los kunnen worden gezien van de rest van het Midden-Oosten. Vooral de Italiaanse minister Gianni de Michelis legde er daarom de nadruk op op dat bij de toekomstige Conferentie voor het Middellandse Zeegebied ook de andere Arabische landen en zelfs Iran zouden moeten worden betrokken. Zijn Spaanse ambtgenoot Ordonez was iets voorzichtiger en wilde eerst maar eens afwachten welke landen dit najaar van belangstelling voor het project blijk geven alvorens begin 1991 een eerste Conferentie bijeen zou kunnen worden geroepen. Op dat moment behoort naar verwachting van beide ministers de huidige crisis tot het verleden en daarom zal ook Irak een uitnodiging tot deelname ontvangen. Volgens Ordonez moet bovendien de PLO vertegenwoordigd zijn. De Israelische minister van milieuzaken Ronni Milo (Likud) liet gisteren in de wandelgangen al meteen weten dat zijn land in dat geval niet eens overweegt om mee te werken aan het Spaans-Italiaanse initiatief.

    • H. M. van den Brink