Personalia

Dr. J. Nederveen Pieterse en dr. M. S. de Waal hebben samen de Ruigrok Prijs 1990 ontvangen. De prijs, groot 25.000 gulden, wordt jaarlijks door het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen toegekend voor onderzoek op het gebied van maatschappijwetenschappen. Nederveen Pieterse is socioloog en verbonden aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Hij ontvangt de prijs voor zijn boek 'Empire and Emancipation'. De Waal krijgt de prijs voor haar dissertatie 'Meisjes: een wereld apart'.