Personalia

Dr. H. O. C. R. Ruding is door het partijbestuur van het CDA voorgedragen als voorzitter van de commissie buitenland. Deze zal worden verkozen op de partijraad van 27 oktober. Ruding heeft inmiddels ingestemd met de voordracht. Hij volgt in deze functie drs. W. K. N. Schmeltzer op. Rudings grote internationale ervaring en kennis, zowel voor als tijdens zijn ministerschap van financien, vormen voor het partijbestuur aanleiding om hem voor deze functie voor te dragen. Wegens de belangrijke taken waarvoor de commissie buitenland in de komende jaren staat, waaronder de ontwikkeling van een sterke christen-democratie in midden- en oost Europa, heeft het partijbestuur gezocht naar een 'zware' kandidaat.