Parlement geeft Gorbatsjov volmachten

MOSKOU, 25 sept. President Michail Gorbatsjov mag de Sovjet-Unie de komende achttien maanden per volmacht regeren. Het parlement van de unie heeft gisteren met overweldigende meerderheid gehoor gegeven aan zijn verzoek om de 'overgang naar de markteconomie' ten dele in eigen hand te kunnen nemen. Ruim driekwart van de Opperste Sovjet van de unie stemde gisteravond voor een motie waarin het parlement een deel van zijn wetgevende bevoegdheid aan de president delegeert: 305 volksvertegenwoordigers waren voor, slechts 36 stemden tegen en 41 leden onthielden zich. Om het laatste verzet hiertegen weg te nemen, was de tekst op het laatste moment nog afgezwakt. De volmachten voor Gorbatsjov hebben slechts betrekking op het economische beleid en lopen op 31 maart 1992 automatisch af.

Door het besluit van de Opperste Sovjet om de president met speciale bevoegdheden te bekleden, kan Gorbatsjov zijn economische hervormingsprogramma op eigen gezag proberen te verwezenlijken. Over de richting van het economische hervormingsbeleid kon het parlement van de unie gisteren namelijk opnieuw geen beslissing nemen.

Een werkgroep onder leiding van Gorbatsjov moet nu gaan proberen alsnog een 'synthese' te vinden tussen zijn eigen 'plan' en het regeringsbeleid. Het 'plan van de president', zoals het in de wandeling is gaan heten, is grotendeels gebaseerd op het 'vijfhonderd-dagenplan' van de groep rond zijn raadsadviseur Stanislav Sjatalin. Het programma gaat uit van een spoedige invoering van de vrije markt, privatisering van staatseigendom en een vergaande decentralisatie over de verschillende republieken van de unie.

Anders dan Sjatalin wil Gorbatsjov de centrale macht echter niet uit handen geven omdat hij vreest dat dan de unie nog sneller zal afbrokkelen dan nu al het geval is.

Hoewel de meerderheid groot was voor presidentiele volmachten, was er ook kritiek in de Opperste Sovjet op de wens van Gorbatsjov. Volgens burgemeester Anatoli Sobtsjak van Leningrad zal het besluit van het unie-parlement onherroepelijk leiden tot spanningen met de deelrepublieken die nu een voor een hun eigen 'soevereiniteit' proclameren en alleen vertrouwen hebben in de radicale versie van het plan-Sjatalin.

Pag.4: Machtscrisis Sovjet-Unie Pag.9: Hoofdartikel