Oproep tot extra leningen Oosten

WASHINGTON, 25 sept. De drie grote Westduitse banken willen dat de Westerse overheden meer financiele steun geven aan Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Onafhankelijk van elkaar hebben de bestuursvoorzitters van de Deutsche bank, de Dresdner Bank en de Commerzbank gepleit voor uitbreiding van de steun aan de Oosteuropese hervormingen.

Terwijl Hilmar Kopper van de Deutsche Bank schuldvermindering voor Polen voorstelde, riepen Walter Seipp van de Commerzbank en Wolfgang Roller van de Dresdner Bank op tot Westerse kredieten aan de Sovjet-Unie. Bovendien moet de Sovjet-Unie volgens hen snel lid worden van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Een Sovjet-delegatie is dit jaar als speciale gast op de jaarvergadering van beide instellingen in Washington aanwezig.

Ministers van de Oosteuropese landen hebben hier de afgelopen dagen een dramatisch beeld geschetst van de gevolgen die de Golfcrisis en de hogere energieprijzen voor hen hebben. Deze onverwachte tegenvaller, die nog versterkt wordt omdat Oost-Europa vanaf 1 januari in harde valuta en tegen marktprijzen olie van de Sovjet-Unie zal afnemen, zet de economische hervormingen in Oost-Europa onder enorme druk. De sociale problemen worden hierdoor met de dag ernstiger.

De voorzitter van de Deutsche Bank, Kopper, stelde gisteren voor dat West-Europa voor Polen een pakket van schuldvermindering organiseert zoals de VS vorig jaar voor Mexico hebben gedaan. Mexico was het eerste land dat gebruik maakte van het zogenoemde Brady-plan voor schuldvermindering, genoemd naar de Amerikaanse minister van financien Nicholas Brady. De Mexicaanse schuldverplichtingen aan de banken namen hierdoor met ongeveer een derde af. 'Polen is een geschikte kandidaat voor het Brady-initiatief', aldus Kopper. Tussen beide landen bestaat evenwel een belangrijk verschil: Mexico heeft voornamelijk schulden aan particuliere banken, terwijl in Polen 80 procent van de buitenlandse schuld van 45 miljard dollar verschuldigd is aan Westerse overheden. 'We hopen dat de overheden als grootste schuldenaars snel een initiatief nemen. Dan moeten ook de banken bijdragen aan vermindering van de Poolse schuld. De Deutsche Bank is hiertoe bereid', aldus Kopper.

Over uitstel van betaling op Westerse vorderingen op andere landen wordt onderhandeld in de zogenoemde Club van Parijs. Alleen voor de armste landen is tot nu toe sprake van beperkte schuldvermindering; de Club van Parijs heeft inmiddels opdracht gekregen plannen voor kwijtschelding voor de armste landen uit te werken. Polen hoort daar niet bij.

De voorzitters van de Dresdner Bank en Commerzbank, Roller en Seipp, deden dit weekeinde eveneens een beroep op Westerse overheden en internationale organisaties. Ze zeiden dat Westerse overheden het voortouw moeten nemen bij de kredietverlening aan de Sovjet-Unie. 'Alle Westerse industrielanden moeten financiele steun geven, en niet alleen West-Duitsland', zei Seipp. Zijn collega Roller zei dat het opkomende federalisme in de Sovjet-Unie gesteund moet worden met kredieten. 'Naast drastische hervormingen heeft de Sovjet-Unie dringend buitenlandse hulp nodig', aldus Roller.

Met deze oproepen gaan de drie grote Duitse banken verder dan waartoe banken in andere landen en Westerse overheden tot nu toe bereid zijn. Alleen West-Duitsland heeft kredieten verstrekt, terwijl een aantal Oosteuropese landen leningen van het IMF en de Wereldbank heeft ontvangen.