Nodige medicijnen zonder bijbetaling te verkrijgen

DEN HAAG, 25 sept. Het nieuwe systeem voor de vergoeding van geneesmiddelen, dat op 1 januari in werking treedt, is door staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zodanig aangepast dat alle ziekenfondsverzekerden zonder bijbetaling de medicijnen kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Simons maakte dit gisteren bekend bij de presentatie van het Financieel Overzicht Zorg 1991. Op de oorspronkelijke opzet van het systeem kwamen de afgelopen maanden veel negatieve reacties, vooral van patientenorganisaties. Het zag ernaar uit dat chronische patienten, bijvoorbeeld diabetici, veel zouden moeten bijbetalen voor geneesmiddelen, onder meer omdat geen rekening was gehouden met de toedieningsvorm van medicijnen. Dat is nu wel gebeurd.

In het jaarlijkse Financieel Overzicht Zorg, dat steeds kort na de begroting verschijnt, geven de bewindslieden van WVC een uiteenzetting van het beleid voor de volksgezondheid. In het overzicht zijn ook de kosten van de volksgezondheid in 1989 en de verwachte uitgaven voor volgend jaar opgenomen.

In totaal werd vorig jaar in de gezondheidszorg 45,5 miljard gulden uitgegeven. Dit jaar kost de zorg naar schatting 47,8 miljard, volgend jaar 49,8 miljard. Opvallend in het overzicht van de uitgaven in 1989 is de sterke groei van de geneesmiddelenkosten. Aan medicijnen werd vorig jaar ruim 3,5 miljard gulden uitgegeven. Dat was 161 miljoen gulden meer dan geraamd. De kostenoverschrijding loopt dit jaar naar verwachting op tot 294 miljoen gulden. Deze ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van het gebruik naar duurdere geneesmiddelen en door een aanzienlijke omzetstijging van medicijnen (12,5 procent ten opzichte van 1988). Met de invoering van het nieuwe systeem verwacht Simons dat de uitgaven voor geneesmiddelen aanzienlijk minder snel zullen stijgen. De staatssecretaris vindt een jaarlijkse groei van 4 procent aanvaardbaar. Binnen een groep medicijnen die alle dezelfde werking hebben, geldt in het nieuwe systeem een maximumvergoeding. Het instellen van een limiet moet de aflevering van dure geneesmiddelen afremmen ten koste van de goedkopere medicijnen, waarvan de prijs niet boven de maximumvergoeding uitkomt. De prijzen van de duurdere geneesmiddelen zullen daardoor wellicht door de industrie worden verlaagd, verwacht Simons.

Een gunstig neveneffect van het nieuwe systeem, aldus de staatssecretaris, is dat het de huisartsen stimuleert kostenbewust voor te schrijven. De verzekerde die per se een merkgeneesmiddel wil waarvoor een goedkoper alternatief bestaat, ontkomt in het nieuwe systeem niet aan bijbetaling. Aan het criterium dat in principe niet hoeft te worden bijbetaald, is volgens Simons 'in redelijke mate' voldaan. Het aangepaste plan is begin november gereed.

Simons onderstreept in het Financieel Overzicht Zorg nog eens dat een ongebreidelde groei van de uitgaven voor geneesmiddelen ten koste gaat van het oplossen van andere problemen, zoals de lange wachtlijsten voor opnamen in instellingen en voor de verlichting van de werkdruk in de gezondheidszorg. 'Deze programma's zullen moeten worden bijgesteld wanneer de sterke groei bij de geneesmiddelen niet snel wordt beteugeld.'