NMB Vastgoed

In de eerste helft van dit jaar is de intrinsieke waarde per aandeel NMB Vastgoed Fonds met 4,9 procent gestegen tot fl.36,31. Het eigen vermogen nam met 12,2 procent toe tot fl.224,7 miljoen. Het nettobeleggingsresultaat kwam uit op fl.1,20 per aandeel en dat betekent op jaarbasis vergeleken met geheel 1989 een vrijwel onveranderd resultaat. Het fonds verwacht voor geheel 1990 ten minste een zelfde beleggingsresultaat als in 1989. Het totaal belegd vermogen steeg met 36 procent tot fl.258 miljoen, onder andere door de verwerving van de meerderheid in het kantoren- en winkelcentrum Rookery in het hart van Chicago.