Nederlands ontwerp voor ziekenhuis in Portugal

EINDHOVEN, 2 sept. De Limburgse hoogleraar chirurgie prof. J. Greep heeft uit het EG-subsidiefonds van de EG tien miljoen gulden ontvangen voor de bouw van een ziekenhuis in de Algarve in Portugal. Dat heeft Greep desgevraagd meegedeeld. Met verschillende banken wordt nog overlegd over mogelijke financiering.

Het projectcentrum van Philips heeft een ontwerp gemaakt voor het ziekenhuis. Het verzoek daartoe is gedaan door de Spinoza Foundation, die is opgericht door Greep. Volgens een woordvoerder van Philips wordt reeds enige tijd met twee aannnemers, van wie een uit Nederland en een uit Portugal, overlegd over de uitvoering van het plan.

Volgens Greep is het de bedoeling dat in januari volgend jaar wordt begonnen met de bouw die zeker twee jaar in beslag zal nemen. Het ziekenhuis zal 208 bedden tellen, bedoeld voor bewoners van de Algarve, toeristen en semi-permanente oudere bewoners van deze Portugese streek. Buiten het seizoen kunnen patienten die in verschillende landen op een wachtlijst staan zich in het ziekenhuis laten behandelen.