Meer Duitse wapens naar Irak dan gedacht

BONN, 25 sept. Westduitse bedrijven hebben op veel grotere schaal illegaal wapens aan Irak geleverd dan tot nu toe werd aangenomen. Daaronder zijn moderne benzinebommen, die een drukgolf als van een kleine atoombom veroorzaken. Ook is Irak in het bezit van Westduitse installaties voor produktie van geconcentreerd blauwzuur dat de filters van gasmaskers onbruikbaar maakt.

De Westduitse regering heeft gisteren berichten van deze strekking in het weekblad Der Spiegel niet tegengesproken. Regeringswoordvoerder Klein zei dat de Westduitse inlichtingendienst BND zich thans 'bijzonder intensief' bezighoudt met nieuwe gevallen van illegale Westduitse wapenleveranties aan landen in het Midden-Oosten. Ook het Westduitse openbaar ministerie stelt een onderzoek in, zei hij.

In Der Spiegel wordt de vliegtuig- en wapenproducent Messerschmidt-Bolkow-Blohm (MBB) genoemd als producent/leverancier, via Egypte, van de benzinebom of van de tekeningen voor dit Fuel Air Explosive-project. MBB, sinds '89 onderdeel van Daimler-Benz, heeft dit gisteren ontkend. Het bedrijf zou zijn medewerking aan dit project al in een vroege fase, in 1988, hebben gestaakt. Eventuele export ervan naar Egypte zou zijn gegaan via het Westduitse bedrijf Consens, een zogeheten contractor-firma. Van doorlevering naar Irak was MBB niets bekend, heette het gisteren.

Alleen de Franse wapenexport naar Irak is de afgelopen jaren groter geweest dan de Westduitse, meldt Der Spiegel. Irak werkt aan de MBB-raket Condor-2, die met zijn bereik van 1200 km onder meer Teheran, Kairo en doelen in Israel kan treffen. Via het Frans-Westduitse bedrijf Euromissile, waarin MBB voor 50 procent deelneemt, heeft Irak in de jaren tachtig legaal voor tientallen miljarden marken wapens ontvangen. Daaronder zijn een kleine 10.000 anti-tankraketten en raketwerpers van de types Milan en Hot, 1050 Roland-luchtafweerraketten en voorts MBB-helikopters. Van Franse staatsbedrijven kwamen bovendien gevechtsvliegtuigen en tanks als ook zo'n 7.000 grond-luchtraketten en geleide wapens. Volgens Der Spiegel is uit Frankrijk (staatsbedrijf Technicatome) ook verrijkt uranium geleverd aan Irak, dat president Saddam Hussein voor zijn nucleaire programma kon gebruiken. Voorts zou, maar nu zonder toestemming van de regering in Parijs, het bedrijf Protec een chemische fabriek hebben geleverd aan het Iraakse produktiecentrum voor C-wapens in Samarra.

De Westduitse inlichtingendienst heeft Amerikaanse inlichtingendiensten er kort geleden van op de hoogte gebracht dat Irak via bedrijven uit de Bondsrepubliek aan het procede is gekomen om blauwzuur te produceren dat gasmaskers onklaar maakt. Dit zou ertoe hebben geleid dat in de VS nu hard aan verbetering wordt gewerkt van de gasmaskers die militairen in het Golf-gebied moeten beschermen.

De Amerikaanse regering en het Congres zouden er zeer geirriteerd over zijn dat de Westduitse overheid en haar inlichtingendiensten zo traag reageren op aanhoudende Amerikaanse tips over dergelijke illegale wapenleveranties naar het Midden-Oosten. Voor de regering in Bonn is de kwestie extra pijnlijk omdat zij anderhalf jaar geleden, na langdurige ontkenningen, moest toegeven dat Westduitse bedrijven de Libische machthebber Gaddafi een produktiecentrum voor gifgas (bij Rabta) hadden geleverd. Over dit 'Auschwitz in de woestijn' publiceerden Amerikaanse kranten maandenlang woedende stukken.