Krasnapolsky

Grand Hotel Krasnapolsky heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van fl.145.000 tegen fl.720.000 in dezelfde periode van 1989. Na belasting komt het verlies neer op fl.75.000 tegen vorig jaar vier ton. Voor het tweede halfjaar wordt op een verdere verbetering van het resultaat gerekend. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het lopende jaar een bescheiden positief resultaat te zien geven, aldus de directie.