Jongste staatslening brengt ruim 3 miljard gulden op

DEN HAAG, 25 sept. De laatste staatslening heeft 3,1 miljard gulden opgeleverd. De toonbankuitgifte van deze tienjarige lening wordt morgenom drie uur gestaakt.

De belangstelling voor de lening, waarvan de uitgiftekoers volgens het toonbanksysteem continu kan worden aangepast, is de laatste dagen tanende. Op 12 september, toen de op 3 september geintroduceerde staatslening ruim een week verkrijgbaar was, had de Staat volgens de Agent van Financien al ongeveer drie miljard gulden uit de markt gehaald. Sindsdien haalde de Agent nog maar zo'n honderd miljoen gulden binnen.

De toonbankuitgifte opende met een rendement van 9,09 procent waarna in verband met de marktontwikkeling een steeds hoger rendement moest worden geboden. Vandaag is het geboden rendement tot 9,28 procent opgelopen.

Het ministerie ziet het in totaal ophalen van 3,1 miljard gulden gezien de moeilijke marktomstandigheden als een bevredigend resultaat.

Met nieuwe staatsleningen is nu in totaal dit jaar 29,45 miljard gulden op de kapitaalmarkt opgenomen. Daarmee is zeventig procent gedekt van de financieringsbehoefte van het rijk, die voor dit jaar wordt gesteld op 42 miljard gulden. Driekwart van het begrotingsjaar is verstreken.