Groep asielzoekers uit Roemenie uitgewezen

ASSEN, 25 sept. Drie Roemeense asielzoekers, die eerst waren opgesloten maar later weer werden vrijgelaten, mogen de behandeling van hun asielaanvraag niet in Nederland afwachten. Dat heeft de president van de rechtbank in Zwolle, mr. J. E. van der Steenhoven-Drion, gisteren in kort geding beslist. De drie hadden het geding aangespannen om de afwijzing van hun asielverzoek aan te vechten.

In haar vonnis zegt de president dat de vluchtmotieven van de Roemenen ontoereikend zijn om hen als vluchtelingen of asielzoekers aan te merken. De drie voerden aan dat ze op 13 juni dit jaar hadden deelgenomen aan een protestdemonstratie in hun land en dat deze activiteit tot hun opsporing zou leiden. Volgens mevrouw Van der Steenhoven is dit argument onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Deelnemers aan die demonstratie werden al gearresteerd, toen de drie nog in Roemenie waren. Desondanks, aldus de president, hebben zij hun land op legale wijze kunnen verlaten. Hierdoor, zegt het vonnis, kan niet volgehouden worden dat ze bijzondere belangstelling van de Roemeense autoriteiten genieten en voor vervolging 'in vluchtrechtelijke zin' te vrezen hebben.

De drie Roemenen kwamen in het nieuws, toen ze op 16 augustus op last van Justitie werden opgesloten. Dit als gevolg van het nieuwe beleid van Justitie om Oosteuropese asielzoekers die volgens het departement een kansloos verzoek indienen, eventueel in de cel te plaatsen als ze een beslissing in hoger beroep willen afwachten. Dit besluit werd op 21 augustus goedgekeurd door de rechtbank in Assen.

Op 6 september echter maakte het gerechtshof in Leeuwarden op formeel-juridische gronden een eind aan hun detentie. De drie kregen bovendien een schadevergoeding van honderd gulden per dag voor de tijd dat ze ten onrechte hadden vastgezeten.

Intussen is de toevloed van Oosteuropese, in het bijzonder Roemeense vluchtelingen naar ons land zo groot, dat staatssecretaris Kosto (justitie) een actief voorlichtingsbeleid wil voeren om aan de wassende stroom een eind te maken. Hij wil bovendien een conferentie in Oostenrijk, begin volgend jaar, aangrijpen om de Oosteuropese landen duidelijk te maken dat Nederland niet openstaat voor economische vluchtelingen, dat wil zeggen mensen die om economische redenen naar ons land uitwijken.

Alleen al in augustus dienden 721 Roemenen een asielverzoek in. De staatssecretaris verwacht dat het aantal asielzoekers in de jaren negentig zal groeien tot 40.000 per jaar.