'Groene' verzekeringen in de maak

AMSTERDAM, 25 sept. Verzekeraar Delta Lloyd in Amsterdam en de op antroposofische grondslag werkende Triodosbank in Zeist brengen een aantal pensioen- en levensverzekeringen op de markt op basis van een 'groen' beleggingsfonds.

Dit fonds, het Triodos/Delta Lloyd Beleggingsfonds, belegt in ondernemingen die 'een directe en zichtbare bijdrage leveren aan een gezonder leefklimaat en een duurzame ontwikkeling van de samenleving', aldus Delta Lloyd. Het fonds verwacht een rendement te behalen dat niet ver, een half tot een vol procent, verwijderd ligt van het rendement op de kapitaalmarkt. Het start met een kapitaal van 10 miljoen gulden, dat door Delta Lloyd wordt ingebracht. Het Wereld Natuur Fonds krijgt van Delta Lloyd en Triodos een bedrag dat wordt gefinancierd uit de bedrijfswinst op de 'MeerWaarde Polis'. De schenkingen zullen niet ten koste gaan van de kapitaalsopbouw van de verzekeringen. Triodos was eerder dit jaar betrokken bij de introductie op de Amsterdamse beurs van het groene beleggingsfonds Biogrond, samen met NMB/Postbank en Mees en Hope (ABN Amro). (ANP)