Foto

Bij de in- en uitgangswegen van Amsterdam staan tien waarschuwingsborden met de tekst '50 was te snel'. De gemeentepolitie wil hiermee aangeven dat ook de limiet van 50 kilometer per uur die binnen de bebouwde kom geldt vaak nog te hoog is. (Foto NRC Handelsblad/ Freddy Rikken)