Felle kritiek op betalingsgedrag van Brazilie

WASHINGTON, 25 sept. Particuliere banken oefenen zware druk uit op het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om zijn strategie ten aanzien van de grote schuldenlanden te veranderen.

Directe aanleiding is een akkoord dat het IMF met Brazilie heeft bereikt voor een bijstandslening, terwijl Brazilie grote betalingsachterstanden heeft bij de particuliere banken. De banken willen dat het IMF pas met een land tot overeenstemming komt over een nieuw krediet als achterstallige rentebetalingen zijn weggewerkt. Ze eisen van het IMF een herziening van het akkoord met Brazilie.

Tien dagen geleden bereikten Brazilie en het IMF een beginselakkoord voor een krediet van 2 miljard dollar voor een economisch hervormingsprogramma. Deze lening moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van het IMF. Brazilie heeft een achterstand op zijn rentebetalingen aan de banken van 8,9 miljard dollar. Om de banken tot financiele concessies te dwingen dreigde Brazilie met het opschorten van rentebetalingen. 'Brazilie dreigt zichzelf met dergelijk betalingsgedrag buiten spel te zetten', zei de voorzitter van de Deutsche Bank, Hilmar Kopper, gisteren. Hij riep het IMF en de Wereldbank op om Brazilie weer in het gareel te krijgen.

Begin vorig jaar besloot het IMF om leningen te verstrekken aan schuldenlanden, ook al hebben deze nog een achterstand op rentebetalingen aan de banken. Dit werd beschouwd als een versoepeling van het IMF-beleid ten gunste van de schuldenlanden. Inmiddels is dit beleid toegepast bij IMF-leningen voor Mexico, Costa Rica, Argentinie en Venezuela.

De bankiers hebben hun ongenoegen over dit beleid nooit verborgen, maar ze zijn openlijk in de aanval gegaan in het geval van Brazilie, dat een buitenlandse schuld heeft van 117 miljard dollar. Brazilie heeft namelijk een maandelijks overschot op zijn handelsbalans van ruim een miljard dollar en is dus heel goed in staat om aan zijn renteverplichtingen te voldoen.

Horst Schulmann, de directeur van het Institute of International Finance (IIF), een lobby van de banken inzake de schuldenproblematiek, heeft in een gepeperde brief aan het IMF een herziening van zijn beleid geeist. Dit weekeinde hebben de industrielanden Brazilie eveneens op de vingers getikt en erop gewezen dat rente-achterstanden een oplossing van het schuldenprobleem in de weg staan.

De directeur van het IMF, Michel Camdessus, heeft gisteren duidelijk gemaakt dat het IMF van Brazilie eist dat het met zijn particuliere schuldeisers serieuze onderhandelingen begint om de rente-achterstanden weg te werken. 'Voordat we het Brazilie-programma ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur van het IMF, moeten we zeker weten dat de onderhandelingen tussen Brazilie en de banken gestart zijn en dat er goede vooruitzichten zijn voor een bevredigende afloop', zei Camdessus.

De Braziliaanse minister van financien, Zelia de Cardoso, heeft het beleid van haar regering om geen rente te betalen krachtig verdedigd. Ze kondigde aan dat Brazilie begin oktober met de banken onderhandelingen zal beginnen over een betalingsregeling voor de rente-achterstanden.