Desseaux

Tapijtfabriek Desseaux heeft in het per 30 juni afgesloten boekjaar 1989/90 de winst na belasting zien toenemen van fl.13 miljoen tot fl.14,4 miljoen, een stijging met circa 11 procent. Per aandeel steeg de nettowinst van fl.27,35 tot fl.29,59. De omzet klom van fl.279 miljoen tot fl.300 miljoen.

Voorgesteld wordt een dividend te betalen van fl.11,50 of naar keuze fl.0,80 in gewone aandelen ten laste van agioreserve of desgewenst van de overige reserves, alsmede een bedrag in contanten. Dit contante deel wordt uiterlijk op 6 november nabeurs bekendgemaakt. Over 1988/89 keerde Desseaux fl.10,50 uit plus fl.0,50 in belastingvrije bonusaandelen.