Chamotte Unie

Chamotte Unie, belegger in Italiaanse verzekeringswaarden en onderdeel van het Zwitserse Sasea-concern, heeft over de eerste helft van 1990 na een voorziening van fl.6 miljoen voor bedrijfsrisico's een nettowinst geboekt van fl.133.000. Over dezelfde periode van 1989 was er een verlies van fl.1,45 miljoen.

Door verkopen van delen van belangen in verzekeraars namen de financiele vaste activa af van fl.525,3 miljoen op 31 december tot fl.421,2 miljoen op 30 juni 1990. Door de verkoop van activa en het innen van vorderingen zullen de nettorentelasten in de tweede helft van het jaar aanzienlijk verminderen.