Bush en Saddam blijven pal tegenover elkaar staan

WASHINGTON/ NICOSIA, 25 sept. Zowel de Iraakse president Saddam Hussein als zijn Amerikaanse ambtgenoot George Bush heeft gisteren onderstreept onverkort aan zijn standpunt ten aanzien van Koeweit vast te houden. In Koeweit en Bagdad zijn weer Westerlingen opgepakt. 'We wijken geen centimeter', zei Bush gisteren op een bijeenkomst met Arabische Amerikanen over het Amerikaanse standpunt dat Irak zich, in overeenstemming met resoluties in de Veiligheidsraad, onvoorwaardelijk uit Koeweit terugtrekt en alle buitenlandse gijzelaars vrijlaat. Ook herhaalde hij dat de in Koeweit regerende familie aan de macht dient terug te keren, ook al was het emiraat, evenals Irak, 'geen model van democratie'.

'Maar dat is nu niet aan de orde', zei hij. 'Het gaat om internationaal recht en respect voor buren.'

Zolang Irak zich niet uit Koeweit terugtrekt kan over politieke hervormingen in het emiraat niet worden gepraat. Saddam op zijn beurt onderstreepte voor de derde maal in enkele dagen dat de annexatie van Koeweit onomkeerbaar is. 'Koeweit is Iraaks, en we geven het niet op, al moeten we er 1.000 jaar om vechten', zei hij.

Het afgelopen weekeinde zijn in Koeweit en Bagdad nog eens negen Amerikanen, 21 Westduitsers en twee Fransen opgepakt en naar onbekende bestemmingen meegevoerd. Er worden nu in totaal 93 Amerikanen, 68 Westduitsers en 67 Fransen op strategische plaatsen in Irak vastgehouden. In totaal mogen ongeveer 1.000 Amerikanen Irak en bezet Koeweit niet verlaten. Een Amerikaanse woordvoerster sprak van 'een voortzetting van hun barbaarse praktijken'.

Ten minste een van de negen net opgepakte Amerikanen heeft volgens de woordvoerster ernstige medische problemen.

Aan de andere kant gaf Irak 141 Brazilianen toestemming om te vertrekken. Onder hen zijn 21 technici, die zijn betrokken bij een geheim militair project. Nog eens 128 Brazilianen wachten op een uitreisvisum.

Uit Jordanie zijn gisteren 30 vrachtwagens met levensmiddelen vertrokken met bestemming Irak, uitgewuifd door honderden Jordaniers die deze duidelijke schending van het handelsembargo van de Verenigde Naties luid toejuichten. De levensmiddelen zijn volgens spandoeken die aan de vrachtwagens waren bevestigd een gift 'van de steen-kinderen, de helden van de intifadah in Palestina, aan de kinderen van Irak'.

Het was het derde dergelijke konvooi, georganiseerd door de Algemene Federatie van Jordaanse welzijnsorganisaties, die op 19 augustus een beroep deed op de Jordaniers om de Iraakse kinderen, 'die dreigen te worden beroofd van brood en melk' te hulp te komen. De zendingen vormen even zovele schendingen van het handelsembargo, aangezien ze niet zijn goedgekeurd door het sanctiecomite van de VN. In de Zuidiraakse havenstad Umm Qasr arriveert morgen een Indiaas schip met meer dan 10.000 ton levensmiddelen en medicijnen voor de ruim 100.000 Indiers en de andere buitenlanders die in Irak en in Koeweit vastzitten en in problemen zijn gekomen. Voor deze zending, die onder toezicht van de Indiase ambassade en het Indiase Rode Kruis moet worden uitgeladen, heeft het sanctiecomite wel toestemming gegeven. Met dit schip en twee andere Indiase schepen worden honderden Indiers uit Irak geevacueerd. Tevens halen twee Indiase vliegtuigen vandaag 480 Indiers uit de stad Basra weg. De Indiase ambassade in Bagdad heeft daarnaast 60 bussen gehuurd voor een grootscheepse evacuatie over land naar Jordanie. Vietnam zegt dat 17.000 Vietnamezen die in Irak zijn gestrand met uithongering worden bedreigd. In een brief aan de Veiligheidsraad meldde Hanoi dat Irak per 1 oktober van zijn contractuele vrplichting is ontheven om de Vietnamezen te voeden. Vietnam wil toestemming om met spoed 500 ton voedsel te sturen. (AFP, Reuter, AP)