Bulgaarse socialist Lilov toch herkozen

SOFIA, 25 sept. De leider van de regerende Socialistische Partij in Bulgarije, Aleksandr Lilov, is vandaag alsnog met een forse meerderheid herkozen in zijn huidige functie. Eerder was het vertrek van Lilov verwacht nadat hij had gezegd dat hij bereid was om op te stappen.