Breevast wil voor 250 miljoen nieuwe aandelen

AMSTERDAM, 25 sept. De ontwikkelings- en beleggingsmaatschappij Breevast wil 200 tot 250 miljoen gulden aan nieuwe aandelen uitgeven. De beursemissie maakt deel uit van de herstructurering van Breevast die vanochtend in een informatieve aandeelhoudersvergadering werd gepresenteerd.

Het nieuwe kapitaal, dat Breevast via een claimemissie wil binnenhalen, zal voor een periode van vijf jaar worden belegd in hoogrentende leningen aan nutsbedrijven en overheidsinstellingen. Middels de opbrengsten van deze beleggingen wil Breevast profiteren van een fiscaal compensabel verlies van 45 miljoen gulden dat het beleggingsfonds nog heeft staan. Breevast blijft voor het huidige vermogen van 80 miljoen gulden aktief in het beleggen en ontwikkelen van onroerend goed. Uitbreding van deze aktiviteiten is op dit moment niet interessant en levert bovendien pas op termijn het benodigde rendement, zo verklaarde gisteren mr. M. J. C. van Galen, de bestuursvoorzitter van Breevast. Het grootste deel van de aandeelhouders van Breevast, dat vorig jaar uit de surseance van betaling raakte, bestaat uit vroegere schuldeisers die hun obligaties lieten omzetten in aandelen. Op deze wijze verkreeg de Amrobank meer dan een vijfde van de uitstaande aandelen. Daarnaast behoren Nationale Nederlanden en de NMB Bank tot de houders van een groter pakket.

Met de banken is overlegd over de haalbaarheid van de emissie, zo verklaarde gisteren Van Galen toonde zich zeer optimistisch over het slagen van een emissie. De uitgifte van de nieuwe aandelen was aanvankelijk gepland voor het einde van het jaar, maar zal volgens de bestuursvoorzitter waarschijnlijk begin volgend jaar plaats hebben.

Breevast overlegt met de belastingdienst over toestemmming voor het verrekenen van het verlies, nu de uitbreding van fonds plaatsvindt buiten de gebruikelijke aktiviteiten. Volgens Van Galen is er nog geen officiele toestemming van de fiscus, maar is er wel reeds mondelinge toestemming voor de plannen verstrekt.