Bouw nieuwe raffinaderij Shell in Thailand onzeker

ROTTERDAM, 25 sept. De werkmaatschappij van Shell in Thailand is bezorgd over uitstel van goedkeuring van een contract met de Thaise regering voor de bouw van een nieuwe olieraffinaderij.

Twee maanden geleden was een concept-contract opgemaakt, waarin Shell 64 procent van de bouwkosten voor de nieuwe raffinaderij aan de oostkust van het land voor haar rekening neemt en de staatsoliemaatschappij Petroleum Authority of Thailand (PTT) de rest. Het contract is nog steeds niet getekend.

Dertig procent van de aandelen in de raffinaderij zouden via de beurs verkocht moeten worden, 45 procent is voor Shell bestemd en de rest voor de staatsoliemaatschappij. De nieuwe raffinaderij zou een capaciteit krijgen van 145.00 vaten olie per dag. In financiele kringen in Bangkok wordt gespeculeerd over een mogelijke wijziging van die verdeling waardoor Shell zou worden gedwongen het bouwplan opnieuw te beoordelen. Wijziging van de eigendoms- en winstverhoudingen zou volgens een Shell-medewerker, geciteerd in het dagblad de Financial Times, leiden tot 'een radicale verandering.'

Aanvankelijk had Shell-Thailand succesvol geconcurreerd met een raffinaderijplan van Caltex, maar deze oliemaatschappij zou de overheid nu een nieuw, aantrekkelijker aanbod hebben gedaan.

De Koninklijke/Shell Groep geeft geen officieel commentaar, behalve dat de maatschappij doorgaat met de planning voor de nieuwe raffinaderij en ervan uitgaat dat het project doorgaat.

Howard Shields, directeur van Shell-Thailand zei gisteren dat zijn bedrijf bezorgd is dat de uitvoering van een goed voorbereid en goed gedefinieerd project in gevaar kan komen door het uitstel.