Aruba zal verdrag ratificeren over drugsbestrijding

ORANJESTAD, 25 sept. Aruba zal begin volgend jaar het VN-verdrag uit 1988 ratificeren dat voorziet in vergaande maatregelen tegen drugshandel. De Arubaanse minister H. Croes van justitie zei dat gisteren bij de opening van een door de Verenigde Naties gesponsorde vergadering van hoofden van drugsbestrijdingsinstellingen van het Amerikaanse continent, de HONLEA. In een streng beveiligd hotel in Aruba vergaderen deze hele week afgevaardigden van dertig landen onder VN-vlag over manieren om de groeiende handel in verdovende middelen een halt toe te roepen. Op de openingsceremonie na zijn alle zittingen gesloten; zelfs de agenda is vertrouwelijk.

Minister Croes memoreerde in zijn openingstoespraak dat Aruba in juni de lokatie was voor de achtste regionale vergadering van Interpol over drugsbestrijding en van een door Washington gesteunde conferentie over het witwassen van geld uit de drugshandel.

Tijdens deze laatste conferentie hebben de landen uit het Caraibische gebied en Latijns Amerika 61 resoluties aanvaard. Croes verklaarde ze zo snel mogelijk allemaal uitgevoerd en nageleefd te willen zien. Zo wil hij dat er naast strafverzwaring en verbeurdverklaring van alle uit de drugshandel verkregen rijkdom, ook maatregelen genomen kunnen worden met terugwerkende kracht en zonder de mogelijkheid van verjaring. Hij denkt hierbij aan de manier waarop oorlogsmisdadigers vele jaren na hun vergrijpen alsnog aangepakt kunnen worden.

De afgezant van de VN-secretaris-generaal, Francisco Ramos Galino, verklaarde dat de effectiviteit van de drugsbestrijding in de regio is verhoogd dank zij grotere onderlinge samenwerking van de betrokken diensten. Dit heeft zich vertaald in sterk toenemende hoeveelheden door de overheid onderschepte cocaine en marihuana. Aan de andere kant hebben deze vangsten niet geleid tot vermindering van de aanvoer van drugs op de wereldmarkt of de daarmee samenhangende prijsopdrijving. Hieruit moet de conclusie getrokken worden slechts fractie onderschept is van wat wereldwijd wordt omgezet aan verdovende middelen.

Naar de mening van Ramos Galino moet niet alleen de drugshandel, maar moeten ook de belangen hierbij van het internationale terrorisme en de wapenhandel worden aangepakt. In zijn pleidooi om iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de illegale handel in drugs te vervolgen dan wel uit te leveren voor gerechtelijke vervolging elders, ijverde hij voor speciale strafmaatregelen voor bestuurders en overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij handel in verdovende middelen.

Volgens Ramos Galino moeten Westerse landen zorgen voor een vermindering van de vraag naar deze middelen. Zolang die vraag er is en zelfs toeneemt, zijn alle inspanningen aan de andere kant vrijwel kansloos. Ramos Galino deed tot slot een zeer dringend beroep op alle landen om Peru en Bolivia te steunen in hun strijd tegen de drugskartels en vooral Colombia, waar een democratisch gekozen regering zich inzet voor herstel van het justitiele en politieke bestel van het land.

De waarnemend politiecommissaris van Aruba, Lucas Rasmijn gaf aan dat Aruba vastbesloten is om de drugshandel te stoppen. Rasmijn zei dat het drugsprobleem op het eiland nog wel te overzien is, maar dat het eiland zich net als andere ontpopt heeft als een ideale doorvoerhaven van drugs. Bij de bestrijding ervan doet zich echter het probleem voor van een tekort aan mankracht en middelen. Toch zit er volgens Rasmijn vooruitgang in de aanpak. Verleden jaar wisten de politie en douane op Aruba 203 kilo cocaine te onderscheppen; dat is opgelopen tot 452 kilo dit jaar. 'Hoewel wij best blij zijn met deze toename vrezen wij toch dat dit maar een schijntje is van wat er werkelijk doorgaat', aldus de commissaris.