Academie voor Muziek: praktijk en theorie in een

DEN HAAG, 25 sept. Het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Vakgroep Muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht zullen met ingang van het volgend studiejaar een 'Academie voor muziek' instellen. Deze academie is volgens adjunct-directeur van het conservatorium H. Linnartz, bedoeld voor studenten die begaafdheid op een muziekinstrument willen combineren met onderzoek op het gebied van muziek.

Voor enkele vakken, zoals muziekjournalistiek en kunstmanagement bestaat al langer een samenwerkingsverband tussen Utrecht en Den Haag. Dat aantal wordt uitgebreid, zodat een student in feite aan beide opleidingen volwaardig kan studeren. De toelatingseisen zijn hoog en worden vooraf in een examen getoetst. De Academie voor Muziek, naar het voorbeeld van de Juilliard School of Music, moet volgens Linnarzt een einde maken aan de gescheiden opleiding voor practici en theoretici. De Nederlandse onderwijswetten voorzien echter in een strenge scheiding van HBO (conservatorium) en wetenschapelijk onderwijs, waardoor het diploma slechts voor een van de beide studies kan worden verkregen, aangevuld met een 'aangehangen dossier'. Voorlopig komen er geen speciale vakken voor de nieuwe Academie. Afhankelijk van de belangstelling waarover nog niets te zeggen valt is het volgens Linnarzt niet onmogelijk in de toekomst ook eigen lesprogramma's samen te stellen. Studenten maken nu een keuze uit het aanbod van de twee opleidingen. Zij hoeven daartoe echter niet twee keer collegegeld te betalen.