Werknemers krijgen gezondheidstips

ROTTERDAM, 24 sept. Net zoals veel bedrijven in de Verenigde Staten spelen nu ook Nederlandse bedrijven steeds meer in op de gezondheidscultus onder de bevolking en zorgen voor hun werknemers als moeders voor hun kinderen.

Zo ook het Amerikaanse chemische bedrijf Du Pont, met vestigingen in Nederland. Dit bedrijf heeft een compleet programma, 'Health Horizon', dat er onder meer op gericht is door middel van tips en adviezen de levensduur van de individuele werknemer te verlengen. Daartoe kunnen werknemers op vrijwillige basis bloed- en urinetests laten uitvoeren waarna een computer deze gegevens combineert met leeftijd, lengte, leefgewoonten en werkomstandigheden. Na enige tijd ontvangt de werknemer de mededeling of zijn levenskansen afwijken van de gemiddelde levensduur en wat hij kan doen om dat te verbeteren. Andere onderdelen van het programma zijn meer gericht op terugdringen van het gebruik van alcohol of op het stimuleren van gezonde voeding.

Het bedrijf laat het niet bij de constatering van de gezondheidstoestand maar biedt ook faciliteiten om de gezondheid op peil te houden. Gymzalen in het bedrijf waar onder of na werktijd oefeningen kunnen worden gedaan, of een financiele bijdrage om bijvoorbeeld eens per week naar het zwembad te gaan. 'Du Pont is van oudsher een bedrijf dat veel aan de gezondheid van haar werknemers doet. Het is goed voor de werknemer maar het bedrijf heeft er natuurlijk ook baat bij als de werknemer tot zijn pensioen in goede gezondheid kan functioneren', aldus woordvoerder H. Post van de Nederlandse vestiging van Du Pont in Dordrecht waar 1.600 mensen werken. Onderdelen van het in de Verenigde Staten ontwikkelde programma Health Horizon worden op dit ogenblik ook in Dordrecht ingevoerd. Werknemers hebben informatiemateriaal ontvangen over de gevolgen van alcoholgebruik en tips ter voorkoming van rugklachten. De invoering van de urine- en bloedtest in verband met de te verwachten levensduur wordt wel overwogen maar is nog onderwerp van bespreking. 'In Nederland heb je dan terecht te maken met wetgeving op het terrein van de privacy. Dat vergt dus uiterst zorgvuldige regelgeving', zo zegt Post. Het grootste probleem is dat de in Nederland verzamelde gegevens over de werknemers naar de computer van Du Pont in de Verenigde Staten moeten worden gezonden voor de verwerking. 'Strikt genomen hoeft dat geen problemen te geven want het zijn medische gegevens en die blijven onder beheer van de bedrijfsarts en bovendien doen de werknemers op basis van vrijwilligheid mee', aldus Post. De angst dat deze gegevens door de bedrijfsleiding zouden kunnen worden gebruikt bij de loopbaanplanning van de individuele werknemer, noemt hij ongegrond. 'Stel dat wij zouden moeten inkrimpen. Dan is er echt geen bedrijfsarts te vinden die gevevens beschikbaar stelt opgrond waarvan de werknemer met de slechtste gezondheid er het eerst uitvliegt'.

Voorzitter J. Roest van de ondernemingsraad van Du Pont onderschrijft het verhaal van de woordvoerder. 'In principe zijn we enthousiast over deze initiatieven. Maar we zullen goed op de privacy moeten letten'.