VVD: begroting van Kok is ondeugdelijk

UTRECHT, 24 Sept. De VVD-top heeft zaterdag tijdens een partijraad in Utrecht duidelijk gemaakt waar zij het zwaartepunt legt in de oppositie tegen het CDA/PvdA-kabinet: de financieringsplannen van minister Kok zijn ondeugdelijk en het CDA is daaraan medeplichtig.

Fractieleider Bolkestein had zijn CDA-collega Brinkman op Prinsjesdag met een somber gezicht zien rondlopen, zei hij. 'Maar hij en het CDA dragen natuurlijk wel medeverantwoordelijkheid voor deze begroting.' Brinkman en de CDA-fractie zijn akkoord gegaan met een regeerakkoord, waarin de koppeling centraal staat. 'Dan is het wel erg gemakkelijk nu al vraagtekens bij de koppeling te zetten, zoals De Vries, Lubbers en Brinkman hebben gedaan. Nu het CDA de financiele bui ziet hangen, probeert ze de zwarte piet bij de PvdA te leggen'. Bolkestein sprak van 'budgettair gepriegel' van het kabinet om de eindjes aan elkaar te knopen. Partijvoorzitter Ginjaar constateerde in Utrecht dat de VVD de enige partij is die krachtig stelling neemt tegen het kabinetsbeleid. 'Waarom zouden wij zwalken? Wij zijn het CDA toch niet dat het zwalken tot politiek beginsel heeft verheven.' In zijn rede voor de partijraad herhaalde Bolkestein de kritiek, die hij eerder in de week op het financieel beleid van de regering had geuit. Het beleid tot vermindering van het schatkisttekort dreigt te worden omgebogen, waarbij het kabinet zich volgens Bolkestein ten onrechte verschuilt achter de Golfcrisis. Het grote probleem ligt bij de hoge mate van inactiviteit in ons land; alleen als daar iets tegen wordt gedaan, kan men de overheidsfinancien weer op orde krijgen.

Bolkestein oogstte applaus met zijn pleidooi tegen verdere bezuinigingen op defensie. 'Conflicten in het Midden-Oosten (en elders) zullen geheel anders van aard zijn dan die in centraal Europa. Bezuinigingen op de marine, het korps mariniers, de commando-troepen of de marechaussee wijzen wij dus van de hand'.