'School met LBO en Mavo heeft geen toekomst'

EINDHOVEN, 24 sept. Scholengemeenschappen met een combinatie van lager beroepsonderwijs (LBO) en MAVO hebben nauwelijks meer toekomst. Het accent zal steeds meer komen te liggen op de hogere niveaus van voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek in de regio Eindhoven. 'Hierdoor wordt reorganisatie van het scholenbestand onvermijdelijk', aldus de rapporteurs. In de periode 1985-1990 daalde de instroom naar de scholengemeenschappen voor LBO em MAVO in de Eindhovense regio met 50 procent, terwijl in de scholengemeenschappen voor Voorbereidend hoger onderwijs (VWO)/HAVO/MAVO een stijging was van 18 procent, in die voor VWO/HAVO van 25 procent. Als de ontwikkeling zich voortzet zal in 1995 de jaarlijkse instroom naar de combinatie LBO/MAVO slechts 5 procent bedragen, terwijl dat bij de twee andere soorten scholengemeenschappen respectievelijk uitkomt op 45 en 40 procent.