Rodamco in problemen door aanbod, staakt inkoop eigenaandelen

AMSTERDAM, 24 sept. Het onroerendgoed fonds Rodamco van de Robeco Beleggingsgroep heeft vanochtend de gegarandeerde inkoop van eigen aandelen opgeschort. In verband met de maatregel is de beursnotering van de aandelen vandaag en morgen doorgehaald. De maatregel, die vanochtend door prof. dr. P. Korteweg, bestuursvoorzitter van de Robeco-groep werd toegelicht, is genomen omdat het fonds na het enorme aanbod van aandelen in de afgelopen negen maanden in moeilijkheden dreigt te raken. In totaal kocht Rodamco voor 2,3 miljard gulden aan eigen aandelen in, waarvan 800 miljoen in de laatste twee maanden. Korteweg onderstreepte vanochtend dat Rodamco ruimschoots aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Op dit moment heeft het fonds 500 miljoen gulden in kas. 'Maar het is moeilijk voor ons te schatten hoeveel aanbod er nog staat te wachten. De huidige trend kan doorzetten en wellicht nog sterker worden', aldus Korteweg. Volgens de bestuursvoorzitter zit Rodamco niet in de problemen, maar zou het fonds er wel in komen zonder de huidige maatregel. Korteweg onderstreepte dat de gegarandeerde inkoop van de aandelen van de overige Robeco-fondsen als Robeco, Rolinco en Rorento onverminderd wordt gehandhaafd. Volgens de bestuursvoorzitter is het aanbod van aandelen dat Robeco inkoopt bij deze fondsen veel geringer. Bovendien wees hij op de grotere verhandelbaarheid van de beleggingen in deze fondsen. In tegenstelling tot het onroerend goed bij Rodamco zijn de aandelen en obligaties van Robeco, Rolinco en Rorento veel sneller te verkopen en daardoor kunnen deze fondsen sneller geld vrijmaken om het aanbod op te vangen.

De inkoop van eigen aandelen Rodamco is opgeschort tot de 'huidige onzekere situatie is verbeterd', aldus Korteweg vanmorgen. Hij kon niet zeggen op welke termijn dit zal zijn.

Rodamco fungeerde tot nu toe als een zogenaamd open-end fonds. Hierbij koopt en verkoopt het fonds de eigen aandelen op basis van de dagelijks vast te stellen waarde van het fonds. Korteweg onderstreepte dat de inkoopgarantie die Rodamco tot nu toe gaf op vrijwillige basis bestond. 'Maar het gaat ons aan het hart, we moeten een stukje ideaal prijsgeven', aldus de bestuursvoorzitter. Woensdag zal de handel in Rodamco worden hervat. Nu het fonds zelf de aandelen niet meer inkoopt zal de koers dalen, zo is de verwachting bij Rodamco.