PvdA voelt weinig voor bewindsman visserij

DEN HAAG, 24 sept De PvdA voelt weinig voor het aanstellen van een aparte staatssecretaris voor visserijzaken. Het PvdA Tweede Kamerlid Van Zijl maakte gisteren in het NOS-programma Het Capitool duidelijk niets in een dergelijke oplossing te zien. PvdA-voorzitter Sint had zich zaterdag in een vraaggesprek met de TROS in soortgelijke zin uitgelaten.

Sinds het gedwongen vertrek van minister Braks van landbouw in verband met de visserijaffaire, vorige week woensdag, wordt de roep om een aparte staatssecretaris voor visserij-aangelegenheden luider. Premier Lubbers heeft zijn collega's in de ministerraad vrijdag voorgehouden dat zij er rekening mee moeten houden dat in hun volgende vergadering behalve een nieuwe minister van landbouw mogelijk ook een staatssecretaris voor visserijzaken zal worden gepresenteerd. Of er een staatssecretaris moest komen wilde Lubbers uiteindelijk overlaten aan de nieuwe minister. De PvdA is er echter huiverig voor om, zoals Kamerlid Van Zijl het uitdrukte, voor elk een probleem een staatssecretaris te creeren.

Het CDA staat 'neutraal' tegenover de eventuele benoeming van een aparte staatssecretaris voor visserijzaken. De christen-democraten wijzen erop dat een staatssecretaris van landbouw niet per se met visserijzaken belast hoeft te worden, maar de minister ook op andere terreinen kan ontlasten bijvoorbeeld door de portefeuille natuurbeheer over te nemen.

Volgens PvdA-voorzitter Sint heeft het partijbestuur geen enkele invloed uitgeoefend op het besluit van de fractie het vertrouwen in Braks op te zeggen. Premier Lubbers zei vrijdag voor de radio al enkele weken geleden rekening gehouden te hebben met de val van Braks. In de loop van vorige week kwam hij tot de conclusie dat het aanblijven van de minister van landbouw zou hebben geleid tot spanningen in de coalitie.