Opheffing

De Oostduitse sportfederatie DTSB heeft aangekondigd zich per 5 december op te heffen. Volgens DTSB-voorzitter Martin Kilian heeft zijn organisatie 110 miljoen gulden toegezegd gekregen van de regering om tot die tijd de lopende zaken te kunnen afhandelen. Na het wegvallen van de DTSB zullen er regionale organisaties worden opgezet naar Westduits voorbeeld. Kilian sprak tijdens een bestuursvergadering de hoop uit dat de regering sportacommodaties niet gaat verkopen. Verschillend hallen doen sinds enige tijd al dienst als supermarkt.