Oostduitse gevangenen in actie voor amnestie

BERLIJN, 24 sept. Onder de strafgevangenen in de DDR is dit weekeinde een massale revolte uitgebroken, waarbij in totaal in twintig instellingen hongerstakingen, dakbezettingen en zitstakingen worden gehouden.

Aanleiding tot de acties, die vorige week in gevangenissen in Brandenburg en Berlijn begonnen, is de via de DDR-televisie gemeldde weigering van plaatsvervangend minister van justitie Manfred Walther, nog voor de Duitse eenheid op 3 oktober onder Oostduitse gevangenen een grootscheepse amnestie door te voeren. De gevangenen eisen zo'n amnestie, omdat naar hun opvatting vele oordelen in strafzaken politiek gemotiveerd waren en ook de strafmaat in de DDR boven die in de Bondsrepubliek lag. In de Berlijnse strafinrichting Rummelsburg beogen de gevangenen bovendien nog tegen het voornemen hen naar Westberlijnse inrichtingen over te brengen. De gemeentelijke autoriteiten in Oost- en West-Berlijn hebben daartoe besloten vanwege de bouwkundige toestand van de Oostberlijnse gevangenissen. Vorig jaar en begin dit jaar zijn, volgens Walther, alle politieke gevangenen in engere zin al vrijgekomen in de DDR. Op enkele plaatsen dreigen gevangenen zelfmoord te plegen door van het dak te springen als hun eisen niet voor 3 oktober worden vervuld. Van de 4250 strafgevangenen in de DDR zijn er ongeveer 500 direct bij acties betrokken. Voor de DDR-radio herhaalde minister Walther vanmiddag, dat een amnestie niet mogelijk is. Naar zijn zeggen ontbreekt de DDR-autoriteiten de tijd om nog voor de Duitse vereniging de strafmaat in de betrokken gevallen te controleren. Hij sloot evenwel niet uit, dat het in de toekomst tot strafverkortingen kan komen, die dan evenwel door de wetgever in Bonn moeten worden afgekondigd.

    • Raymond van den Boogaard