Nederland zoekt met Groot-Brittannie naar aanpakschuldencrisis

WASHINGTON, 24 sept. Nederland en Groot-Brittannie zoeken naar een gezamenlijke opstelling bij hun voorstellen voor schuldverlichting voor de armste ontwikkelingslanden.

Zowel Nederland als Groot-Brittannie hebben dit weekeinde in vergaderingen voorafgaand aan de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank uitgewerkte plannen gepresenteerd om de overheidsschulden van de armste landen, vooral in Afrika, kwijt te schelden. Gisteren zijn de Nederlandse plannen door minister Kok (financien) toegelicht in het Interimcomite, het beleidsbepalende orgaan van het IMF; vandaag presenteert Kok ze opnieuw in het Ontwikkelingscomite van de Wereldbank.

De Britse minister van financien Major is eveneens met een voorstel voor de armste landen gekomen. Bij de ontwikkelingslanden, de staf van IMF en Wereldbank en bij de meeste Europese landen zijn de voorstellen van Nederland en Groot-Brittannie positief onthaald. De VS zijn welwillend; alleen Japan heeft zich fel tegen kwijtschelding uitgesproken.

Zowel Kok als Major hebben dit weekeinde gezegd te streven naar samenwerking. 'We zijn het eens over het streven; over de uitwerking valt te praten', aldus een Britse woordvoerder.

Beide initiatieven hebben betrekking op officiele schulden, zoals exportkredieten die door Westerse overheden zijn gegarandeerd en die door de ontwikkelingslanden nooit zijn betaald. Over betalingsuitstel voor deze schulden wordt onderhandeld in de zogenoemde Club van Parijs, het overleg van Westerse overheden met vorderingen op andere landen.

Eerder, in 1988, zijn in Toronto afspraken gemaakt voor een beperkte schuldvermindering voor de armste landen. De Britten gaan uit van 19 landen met een totale schuld van 27,5 miljard dollar, waarvoor in het kader van 'Toronto' regelingen voor schuldvermindering zijn getroffen. In het Britse voorstel zou tweederde van de uitstaande officiele schulden van deze landen volledig worden kwijtgescholden, hetgeen neer komt op een bedrag van 18,3 miljard dollar.

Nederland wil alle officiele schulden van 42 armste landen kwijtschelden. Hun totale officiele schuld bedraagt omstreeks 80 miljard dollar. In tegenstelling tot de Britten hebben de Nederlanders voorgesteld dat met ontwikkelingsgeld de vorderingen worden 'teruggekocht' met grote kortingen op het oorspronkelijk uitstaande bedrag. Een klein deel van de schulden zou zo met ontwikkelingsgeld toch nog aan de Westerse overheden worden betaald.

Zowel Nederland als Groot-Brittannie eisen dat landen die voor schuldkwijtschelding in aanmerking komen, zich moeten onderwerpen aan een economisch herstelprogramma goedgekeurd door het IMF of de Wereldbank.

Een beslissing over kwijtschelding moet uiteindelijk met algemene goedkeuring genomen worden in de Club van Parijs. In Washington wordt gestreefd naar brede politieke steun van andere industrielanden voor de plannen.