Milieuheffing brandstof EG

ROME, 24 sept. De EG-commissaris voor milieu, Carlos Ripa di Meana, heeft zaterdag gezegd dat hij tegen het eind van dit jaar een voorstel zal doen voor een belasting op fossiele brandstoffen. Ripa di Meana zei dit in Italie, waar de ministers van milieu van de Europese Gemeenschap in de buurt van Rome voor informeel overleg bijeen zijn.

De ministers kwamen overeen de Europese Commissie een mandaat te geven om tegen het eind van dit jaar 'algemene verkenningen' op te stellen voor het gebruik van belastingen en andere economische instrumenten voor het voeren van milieubeleid.

Ripa di Meana zei dat de Golfcrisis een goede gelegenheid biedt een groen energiebeleid te voeren. 'Wanneer wij de huidige (Golf)crisis doorstaan, dan zullen de olieprijzen weer gaan dalen. Op dat moment moeten de belastingen worden gehandhaafd om de fouten die wij in het verleden hebben gemaakt, te vermijden en een stijging van de consumptie te voorkomen', aldus de EG-commissaris.

Ripa di Meana zei voorts dat het overleg heeft aangetoond dat de EG-ministers en de Commissie de Golfcrisis willen aangrijpen om energiebesparing aan te moedigen en alternatieven voor fossiele brandstoffen te ontwikkelen, zo zei hij.

Volgens functionarissen verzet Spanje zich sterk tegen milieumaatregelen die de economische groei van het land kunnen aantasten. Het was het enige land dat zich keerde tegen het gebruik van economische middelen om ecologische doelen te bereiken.

De Britse minister van milieu, David Tripler, zei overigens dat zeker zes ministers hem meegerekend pogingen hebben afgewezen om op EG-niveau zulke maatregelen te nemen. (Reuter)