Kamer wil opheldering over plan F16's in te zetten in Golf-gebied

DEN HAAG, 24 sept. Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt opheldering over het plan van de regering om F16-vliegtuigen in te zetten in het Golf-gebied. De VVD wil dat woensdag behalve minister Ter Beek ook premier Lubbers bij een mondeling overleg aanwezig is om de afwezige minister Van den Broek van buitenlandse zaken te vervangen.

Turkije liet donderdag weten geen Nederlandse toestellen nodig te hebben.

Buitenlandse zaken zoekt nu naarstig naar vliegvelden in de buurt van de Golf, waar de 18 Nederlandse F16's wel welkom zijn als het kabinet definitief besluit het squadron te sturen. Op Defensie heerst de mening dat diplomatieke contacten met Ankara te wensen overlieten.

Nederland kondigde dinsdag op een bijeenkomst van de Westeuropese Unie (WEU) in Parijs aan bereid te zijn om F16's in te zetten om een luchtembargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te controleren. Nederland gaf er de voorkeur aan om vanaf het grondgebied van Turkije te opereren. Weisglas (VVD) wil woensdag aan het kabinet vragen hoe de contacten zijn verlopen en waarom Turkije hulp afwijst. 'Hoe kon premier Lubbers verklaren dat de Duitsers ook toestellen naar Turkije wilden sturen, terwijl minister Van den Broek op hetzelfde moment ontkende dat Bonn die plannen had?', zo vraagt Weisglas zich af. Hij wil ook het sturen van grondtroepen naar de Golf, waar Amerika om heeft gevraagd, niet uitsluiten.

Vos (PvdA): 'We moeten geen F16's sturen als we niet van tevoren weten binnen welke structuur zij in het Golf-gebied gaan opereren. Het is een kwestie van zorgvuldigheid. Dat geldt ook voor het stationeren in Turkije. Die zorgvuldigheid is tot nu toe te weinig betracht. Wij willen duidelijkheid.'

Ook voor het CDA is het een vraag binnen welk kader en vanuit welk land de Nederlandse jachtvliegtuigen moeten opereren.