Geschil Warschaupact over wapenreducties van lidstaten

PRAAG, 24 sept. Een ontwapeningcommissie van het Warschaupact is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de hoeveelheid wapens die elk van de lidstaten afzonderlijk nog mag hebben als er bij de ontwapeningsbesprekingen in Wenen een akkoord wordt bereikt over reductie van conventionele strijdmachten. Dat meldt het Tsjechische persbureau CTK. De bedoeling is dat de 23 landen van de NAVO en het Warschaupact op 19 november in Parijs tijdens de top van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) een akkoord tekenen over troepenvermindering.

Bij de tweedaagse ontmoeting in Praag, de tweede poging van de zeven leden van het Warschaupact om voorafgaand aan het akkoord een eensgezind standpunt over de spreiding van de overeen te komen reductie te formuleren, is wel overeenstemming bereikt over aantallen vliegtuigen en helikopters voor elk land, maar onenigheden bleven over aantallen tanks, pantserwagens en artillerie. Op 30 september zullen de ministers van buitenlandse zaken van de zeven Warschaupactlanden opnieuw proberen de verschillen te overbruggen.

Bij de besprekingen tussen Oost en West over de reductie van de conventionele bewapening is nog geen volledige overeenstemming bereikt. Men is het nog niet eens over de aantallen gevechtsvliegtuigen. Ook bestaat nog onenigheid over de vraag wat het aandeel van de afzonderlijke landen in de reductie moet zijn. (Reuter, AP)